Өстемір Жандос
 • Ашуев А.Ж.
 • 27.06.2022
 • · Өтініш қабылданды·
 • · Мемлекеттік тілді дамыту ·
 • 33
 • № 745352

ШАҒЫМ (ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘКІМШІЛІК РӘСІМДІК-ПРОЦЕСТІК КОДЕКСІНЕ сәйкес) 22.06.2022 жылы Астана қаласы 9-шы Емхананың бағыттамасы бойынша "Республикалық диганостикалық орталық" АҚ-на аллерголог Қайрат Қиықбаевқа бардым. Аталған дәрігердің мейірбикесіне ескртпе айтып үріп Мемлекеттік тілдегі мәтнге қол жеткізіп, аол енді ана дәрігер болса, мен ресейше білмеймін дегеніме қарамастан, тұжырымдаманы және қан тапсыруға құжаттамларды барлығын ресейше берді. Сосын бүгін (27.06.2022 ж.) қан тапсыруға барғанда да құжаттар ресейше берліпі отыр,. Ал енді бұл қалай сонда, Қазақстанда Мемлекеттік тілде науқастар арам қата беру керек пе сонда? Неге қажетті ақпарат Мемлекеттік тілде ұсынылмайды? Науқасқа түсінікті тілде ем-шара ұсынылмаса "ӘМСҚ" КЕАҚ қаражатты төлейді ме? Дәрігер мен РДО басшылығы өзінің тікелей міндеттерін дұрыс орындап отыр ма? Заң талаптарына сәйкес қажетті шара қолдануды сұраймын. «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Заңының 11-бабы 5-тармағына сәйкес жазбаша сұрау салуда: ақпаратты сұрататын жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (Жандос Лесбекұлы Өстемір), жеке сәйкестендіру нөмірі (750128301802); пошта мекенжайы немесе электрондық поштасының мекенжайы (Астана, Түркістан көшесі 2/65), телефон немесе телефакс нөмірі (87019121616),көрсетілді. ... ...

Толығырақ
Өстемір Жандос
 • Ашуев А.Ж.
 • 27.06.2022
 • · Өтініш қабылданды·
 • · Мемлекеттік тілді дамыту ·
 • 25
 • № 745309

СҰРАУ САЛУ (ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘКІМШІЛІК РӘСІМДІК-ПРОЦЕСТІК КОДЕКСІНЕ сәйкес), Конституцияның 7-ші бабына және Тіл туралы заңының 4-ші бабына сәйкес, ҚР мемлекеттік тілі; Қазақ тілі болып табылады. Мемлекеттiк тiл - мемлекеттiң бүкiл аумағында қоғамдық қатынастардың барлық саласында қолданылатын мемлекеттiк басқару, заң шығару, сот iсiн жүргiзу және iс қағаздарын жүргiзу тiлi. Қазақстан халқын топтастырудың аса маңызды факторы болып табылатын мемлекеттiк тiлдi меңгеру - Қазақстан Республикасының әрбiр азаматының парызы. Мен, Жандос Өстемір, 26/06/2022 жылы Астанадағы көпбейінді №2 ауруханасына (Т.Рысқұлов к-сі) бардым. Тіркеу бөлмесіндегі қызметкер, Мемлекеттік тілде сөйлеп тұрсам да, ресейше сөйлеп қоймады. МІНДЕТТІ ЕМЕСПІН дейді. Сосын қабылдаған кезекші маман да құжаттарыңды түсінбеймін десем де, ресейшеден басқа құжаттар жоқ деді. Осыған байланысты, менің және өзге де азаматтардың құқығын қорғау бағытында, Қазақстан заңнамасына сәйкес, келесі сұрақтарға ресми жауап берулеріңізді сұраймын: 1) Медициналық мекемеде мен Мемлекеттік тілде қызмет алуға құқығым бар ма? 2) Маған мемлекеттік тілде құжаттар ұсынылуы міндетті ме, әсіресе егер мен өзім сұрап отырсам? 3) Медициналық қызметкердің: "Мені мемлекеттік тілде қызмет көрсетуге міндеттейтін заң жоқ, қай тілде сөйлесем де, өзім білемін" - дегені заңға сай ма? 4) Қазақстан Республикасы азаматы ресей тілін білуге міндетті ме сонда? 6) Мемлекеттік тілде қызмет көрсетуден бас тарту ол Мемлекеттік тілді ғана білетін тұлғаны КЕМСІТУ емес пе? ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘКІМШІЛІК РӘСІМДІК-ПРОЦЕСТІК КОДЕКСІНІҢ нормаларына және "Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Заңы нормаларына сәйкес келесі ақпарат көрсетілуде: жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (Жандос Лесбекұлы Өстемір), жеке сәйкестендіру нөмірі (750128301802); пошта мекенжайы немесе электрондық поштасының мекенжайы (Астана, Түркістан көшесі 2/65), телефон немесе телефакс нөмірі (87019121616),көрсетілді. ... ... ... ... ...

Толығырақ
Бирюкова Валентина
 • Ашуев А.Ж.
 • 16.06.2022
 • · Өтініш қабылданды·
 • · Денсаулық сақтау ·
 • 67
 • № 744108

Председателю правления НАО Фонд социального медицинского страхования Ашуеву А.Ж. от Бирюковой Валентины Дмитриевны 10.10.1983г.р. ИИН 831010403348 Г. Атырау, ул. Момышулы 15-32. Тел 87789071632 Заявление. Прошу Вас аннулировать задолженность По оплате социального страхования до февраля 2022; в связи с тем, что я зарегистрирован в качестве Резидента (вид на место жительства иностранных граждан) с 10.02.2022г. по настоящее время. Приложение справка с места работы. ...

Толығырақ
Кулжабаева Динара
 • Ашуев А.Ж.
 • 15.06.2022
 • · Өтініш қабылданды·
 • · Денсаулық сақтау ·
 • 48
 • № 743947

Добрый день! Я не согласна с Вашим ответом на мое обращение №743571. Я писала обращение ссылаясь на Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 июня 2021 года № ҚР ДСМ-52. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 июня 2021 года № 23144 О внесении изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-272/2020 "Об утверждении правил и условий проведения вспомогательных репродуктивных методов и технологий". Но в ответе ссылаются на другие нормативные документы. Также у меня есть ответ Министра здравоохранения на мое обращение, о том что ВРТ с сур.материнством возможно по ОСМС. В Вашем ответе указано: «В соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 1 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» Фонд – это некоммерческая организация, производящая аккумулирование отчислений и взносов, а также осуществляющая закуп и оплату услуг субъектов здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в объемах и на условиях, которые предусмотрены договором закупа медицинских услуг, и иные функции, определенные законами Республики Казахстан». Так вот вопрос у меня в том, что у вас в фонде производится оплата стандартных программ ВРТ, по установленным кодам: 69.921, 69.922, 69.923, 69.924, в которых не предусмотрено ЭКО+сур.материнство. Хотя дополнения были приняты и утверждены 18 июня 2021года. П.п 2 пункта 1 статьи 57 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» - супруги (заказчики) при заключении договора суррогатного материнства обязаны нести материальные расходы, связанные с применением вспомогательных репродуктивных методов и технологий. Согласна, но выше указанный мной приказ дает возможность получить услугу по ОСМС, просто в фонде такой договор не предусмотрен. Прилагаю ответ ГУ «Управление здравоохранения Карагандинской области» Прошу ответить по существу, почему фондом СМС не предусмотрена оплата программы ЭКО+Сур.материнство, согласно УТВЕРЖДЕННОМУ приказу «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-272/2020 "Об утверждении правил и условий проведения вспомогательных репродуктивных методов и технологий" ...

Толығырақ
Кулжабаева Динара
 • Ашуев А.Ж.
 • 13.06.2022
 • · Өтініш қабылданды·
 • · Денсаулық сақтау ·
 • 50
 • № 743571

Добрый день! Пишу обращение по поводу процедуры ЭКО с суррогатным материнством за счет ОСМС. Согласно Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 июня 2021 года № ҚР ДСМ-52. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 июня 2021 года № 23144 О внесении изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-272/2020 "Об утверждении правил и условий проведения вспомогательных репродуктивных методов и технологий" п.5 п.п.3 "По показаниям в системе ОСМС возможно проведение процедуры ВРТ с донорскими половыми клетками и суррогатного материнства при условии оплаты донорских клеток и услуг суррогатной матери пациентами самостоятельно за счет собственных средств (отсутствие детородного органа и (или) наличие медицинских противопоказаний для вынашивания плода)" это возможно, НО не работает система «Фонда социального медицинского страхования» для оплаты клиникам таких процедур, т.к. квота выдается на 1 человека и не предусмотрено включение второго человека (сур.мамы) в программу. Как получить квоту для проведения ВРТ с суррогатным материнством согласно вышеуказанному приказу? ...

Толығырақ
Фигурин Вадим
 • Ашуев А.Ж.
 • 13.06.2022
 • · Өтініш қабылданды·
 • · Тұрғындарды жұмыспен қамту ·
 • 44
 • № 743548

Доброго ! Подскажите на тему ЕСП для самозанятых ? Как Вы знаете сейчас Многие крутятся матаются вообщем имеют Свои способы Заработка. Работодателей на всех в Стране не хватит. На собеседования ходить в поисках работы устанешь. Медиц услуги по месту жительства такой Бедалага получить не может не оплатив ЕСП как Самозанятый. Что б статус встал. Так вот этот Платёж в бюджет осуществлять только на текущ момент правильно ? Т е за предыдущ месяца оплатить недопустимо ? След вопрос допустим Бедалаге нужно какое лечение по порталу не просто Анализы, УЗИ, ЭКГ и проч мелочь а Госпитализация. Для госпитализации достаточно оплатить ЕСП на текущ момент текущ месяц ? ? Я имею в виду Бедалага живёт и не ходит в Поликлинику потом хоп понадобилось. Он оплатит в бюджет как Самозанятый и что б Терапевт его приняла и всё необходимое по Нему назначила. Или вы будете смотреть Предыдущ периоды тоже. Сложность заболевания и лечения влияют на Кол-во оплат этих ЕСП ежемесячная она эта оплата или вот только Он оплатил. Влияет ? ...

Толығырақ
Карабаева Гульжан
 • Ашуев А.Ж.
 • 07.06.2022
 • · Өтініш қабылданды·
 • · Қаржы ·
 • 80
 • № 742902

Қаржы мәселесін шешу туралы ...

Толығырақ
Сейтжапарова Гульжан
 • Ашуев А.Ж.
 • 05.06.2022
 • · Өтініш қабылданды·
 • · Денсаулық сақтау ·
 • 72
 • № 742574

Аллерголог после сдачи анализов на аллергены, где из 10 были 8 положительные и некоторые с довольно высокими титрами выписала ребёнку, в том числе ISAK тест и анализ на дисбактериоз. Педиатр говорит, что осмс не покрываются они. ISAK тест это сдача на более чем 100 аллергенов и сдаётся вроде только в Олимпе с стоимостью около 140 тыс. тг. Подскажите пжл. действительно данный тест можно ли сдать в рамках осмс или возможно тогда нам стоит сдать по отдельности на все аллергены в аллерготест? И касательно анализа на дисбактериоз у меня также возникают сомнения, что он не покрывается. Прошу представить ответ в сроки, предусмотренные законодательством РК. ИИН ребёнка 130622504483 ...

Толығырақ
Тюбаев Серик
 • Ашуев А.Ж.
 • 27.05.2022
 • · Өтініш қабылданды·
 • · Денсаулық сақтау ·
 • 71
 • № 741404

«27» мая 2022 г. Председателю Правления НАО «Фонд социального медицинского страхования Ашуеву А.Ж. от Тюбаева Серика Джумакановича, ИИН690706300307 Проживающий по адресу: Алматы, ул.Брусиловского, д.147, кв.49. тел.моб. тел. +7 701 503 95 24. E-mail: serik.tyubayev@gmail.com Ж А Л О Б А Уважаемый Айдын Жумабекович! Обращаюсь и к Вам с надеждой, что ст.29 Конституции РК которая гласит, что «граждане Республики Казахстан имеют право на охрану здоровья» не являются пустыми словами! С февраля 2022 года мой отец Тюбаев Джумакан, 06.03.1947 г, находится находится под наблюдением онколога по по диагнозу рака пищевода. В течение 2-х месяцев сбора различного рода справок по различным клиникам, включая частные, мой отец в начале апреля 2022 года получил направление в АО Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии, по адресу: г.Алматы, ул.Абая,91. Мы были дважды на приеме у врача онколога Ким Виктора Борисовича. 08.04.2022 года в ходе приема, он сказал, что моему отцу необходимо проити лечение у пульмонолога и заверил моего отца, что после лечения у пульмонолога он направит отца на облучение. Он также рекомендовал, чтобы я сказал пульмонологу не применять антибиотиков, так как это остаточная пневмония. В течение 2-х недель мы проходили лечение у специалиста пульмонолога. В ходе приема я довел до сведения хирурга, что отец ранее лечился на стационаре от пневмонии по месту прописки в Талгарской поликлинике, имеет отрицательный ПЦР, ему поставлена вакцина. (Заключение от 08.04.2022 года прилагаю). На повторном приеме у данного хирурга, он в присутствии моего отца заявил, что мой отец не долечился у пульмонолога и он не сможет направить на облучение (лечение от онкологии). За 2 месяца хождений по медицинским клиникам мой отец потерял в весе 22 кг 120 гр., по состоянию на 18.05.2022 года. Я сообщил хирургу, что у моего отца уже идет кровь изо рта, на что он ответил, что «это не проблема, ему нужно поставить трубочку и все», на мой вопрос, что за трубочка, он заявил, что это не к нему, а к «другому врачу». На мою обеспокоенность, что отец стремительно теряет вес, и что отец может не дожить до начала лечения онкологии, он уклонился от ответа, заявив что это не его проблема. Затем мой отец, в течение 2-х недель провел стационарное лечение в Талгарской поликлинике по месту регистрации. 18.05.2022 года мой отец был выписан. (Выписка прилагается). После каждого лечения, он в течение уже 3-х месяцев уже 4-ы проходил компьютерную томографию. Если на первый прием к онкологу хирургу мой отец приходил самостоятельно, но после месяца лечения, у пульмонолога, а затем в стационаре, он уже не может самостоятельно передвигаться и потерял всякую надежду что ему обудет оказано лечение от онкологии. Беседа с вышеуказанным хирургом вынуждает меня усматривать корыстную заинтересованность данного специалиста и в целом с системой сложившейся в данном акционерном обществе. Находясь в ожидании очереди с родственниками лечившихся там пациентов, мне стало известно, что, в данном акционерной клинике находились уже на лечении лица с такими же диагнозом, после пневмонии, как у моего отца. Вынужден считать, что ссылка на лечение от остаточных следов пневмонии, при том что отец дважды лечился в стационарных условиях в государственной клинике г.Талгар, является лишь уловкой. Если государственная клиника не смогла обеспечить лечение моего отца в стационарных условиях, от остаточной пневмонии, куда нам тогда обращаться ??? Более того, мой отец после лечения в государственной клинике, после выписки получил также и вакцину, по рекомендации районного врача по месту регистрации в с.Бельбулак Талгарского района. После моих обращений к нескольким независимым врачам-пульмонологам, которые утверждают, что шрамы от пневмонии в легких останутся на всю жизнь, у меня сложилось впечатление, что в Акцонерном обществе все-таки сложиласть коррупционная схема. Мой отец не спит по ночам, в связи с испытываемой болью, практически прекратил прием пищи, и потерял надежду что ему окажут медицинскую помощь. Я сижу и не могу сдержать слез от этого абсолютного равнодушного, и считаю преступного отношения к жизни простых граждан Республики Казахстан, мне больно смотреть в глаза моего отца который практически угасает на моих глазах. Мой отец прожил достоиную жизнь добросовестного гражданина, был известным строителем в ВКО, вырастил и воспитал 4 -х детей и всегда учил нас быть патриотами своей страны. В беседе с вышеуказаным хирургом я просил его не убивать последнюю надежду моего отца и направить его все таки на облучение. Мой брат после выписки со стационара Талгарской больницы (после лечения остаточной пневмонии) поехал в частную клинику по ул.Сейфуллина, где торакальный хируг сообщил ему, что подозревает у моего отца рак легких, при этом он также сообщи нам, что лечение от пневмонии возможно было ошибочным и посоветовал сделать биопсию для постановки окончательного диагноза по раку лекких( Осмотр торакального хирурга прилагается). Далее мой брат повез отца в Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова институт Сызганова по адресу: Алматы, ул.Желтоксан, 51, где врач пульмонолог сообщил, что не сможет сделать биопсию в виду тяжелого состояния моего отца. Тогда мой брат повез моего отца в медицинский диагностический центр Orhun Medical, где врач увидев моего отца также отказался сделать биопсию, сказав что отец не выдержит данную процедуру. Возникает вопрос? Почему врач онколог АО Казахского научно-исследовательский институт онкологии и радиологии Ким В.Б не установил данный диагноз рака легких и направил ошибочно на лечение от пневмонии? В результате данного лечения, состояние моего отца в настоящее время резко ухудшилось и он умирает на наших глазах. Мы, его дети, понимаем всю тяжесть данного заболевания и понимаем ответственность врачей. В случае его установления правильного диагноза , своевременного направления на лечения от онкологии у нас не было бы морального или юридического права предъявлять какие-либо претензии к врачу АО Казахского научно-исследовательский институт онкологии и радиологии. Но, учитывая вышеуказанные причины не выяснения диагноза рака легких, ошибочное лечение на стационарах в государственных клиниках, не направление на лечение от онкологии и свяанную с этим потерю драгоценного времени, считаю преступным. Данное лечение могло бы хотя бы продлить жизнь нашего отца.. Я как гражданин Республики Казахстан, официально обращаюсь к Вам, и прошу: 1) Привлечь независимых экспертов для выяснения диагноза о наличии рака легких у моего отца. 2) Обязать ответственных медработников АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» направить его на лечение от онкологического заболевания. 3) Принять меры в отношении медицинских работников АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» по факту не направления на своевременное лечение от онкологии. Приложение (копии): 1) Медицинские документы; ...

Толығырақ
Новицкий Станислав
 • Ашуев А.Ж.
 • 27.05.2022
 • · Өтініш қабылданды·
 • · Денсаулық сақтау ·
 • 72
 • № 741304

Председателю правления НАО Фонд социального медицинского страхования Ашуеву А.Ж. от Новицкого Станислава Юрьевича 08.05.1973г.р. ИИН 730508050030 ВКО г. Шемонаиха, ул Бажова 24. Тел 87770649523 Заявление Прошу Вас аннулировать задолженность, в связи с тем, что я зарегистрирован в качестве трудового мигранта с 01.06.2021г. по настоящее время. Приложение справка с места работы, заявление. ...

Толығырақ