Өсерова Камар

Мен Осерова К.Ж. Махамбет ауылы жас канат көшесі 7 уй тұрғынымын. Қазіргі кезде балаларымыз сабақтан кеш шығады. 5 сынып оқушысы 6 сабақтан кешкі 19-00 шығады облыс әкімдігі қасындағы аялдамада 20 минуттан аса уақыт тұрсада Махамбет ауылына қатынайтын автобустар 2,12 тоқтап қалады. Неге облыс әкімінің қаулысымен автобусдардың уақытын кешкі 10 немесе 11 жүру міндеттелмейді. Басқа облыстарда автобустар сағат түнгі 11 дейін жүреді. Құзырлы мекемелер халықтың жағдайын көлік қатынасын жүйелеп жұмыс жасатпайды. ...

Толығырақ
Смагулова Роза
 • Нәлібаев Н.М.
 • 21.09.2022
 • · Өтініш қабылданды·
 • · Тұрғындарды жұмыспен қамту ·
 • 15
 • № 754951

Өтініш Саламатсызба! Нұрлыбек Машбекұлы, мен Смагулова Роза Амзеевна 19.03.1963 жылы Қызылорда облысында туылғанмын. Қазіргі таңда «Қызылорда облыстық мүгедектер қоғамы» Қоғамдық бірлестігінде қоғамдық жұмысшы болып қызмет атқарамын. Аталған ұйымдарда барлығы 30 мүгедектігі бар азаматтар қоғамдық жұмыс атқарады. Бұл мүгедектігі бар адамдардың ай сайын 50 мыңнан 70 мың теңге аралығында әлеуметтік жәрдемақы (пенсия) алады. Өзіңізге белгілі, мүгедектігі бар адамдардың алатын жәрдемақылары тұрмыс-тіршіліктеріне жетпейді, қазір қымбатшылық. Ал, мүгедектігі бар адамдарды тек осы тектес құрылған ұйымдар қабылдамаса, басқа мекемелер жұмысқа қабылдамайды. 2022 жылдың 7 ақпанында «Халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің кейбір мәселелері туралы» ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министінің №46 бұйрығына өзгерістер енгізілген. Өзгертілген нормаға сәйкес қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру облыс орталықтарында, республикалық маңызы бар қалаларда және астанада қызметін жүзеге асыратын жұмыс берушілер қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыруға екі жылда бір рет қатысатындығы көрсетілген. Аталған тармақ тек облыс орталығында тіркелген жұмыс берушілер мен облыс орталығында тұратын халыққа ғана қатысты болып тұр. Ата заңымыз, Конституцияның 1 бабында «Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы - адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары» - деп көрсетілген және 14 бабында «Заң мен сот алдында жұрттың бәрі тең және тегіне, әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік жағдайына, жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, дінге көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жеріне байланысты немесе кез келген өзге жағдаяттар бойынша ешкімді ешқандай кемсітуге болмайды. - деп айқындалған. Осыған орай, ҚР азаматтарын облыс орталығында тұратын және аудандық, ауылдық жерде тұратын деп бөлуді біздің Конституциялық құқығымызбен бостандықтарымызды бұзу деп есептейміз. Құрметті Нұрлыбек мырза, жоғарыдағылардың негізінде өзімнің атымнан, бірлестіктерде жұмыс атқарып жүрген мүгедектігі бар адамдардың атынан аталған бұйрықтың қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру облыс орталықтарында, республикалық маңызы бар қалаларда және астанада қызметін жүзеге асыратын жұмыс берушілер қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыруға «Екі жылда бір рет қатысады» деген талаптарын алып тастауды сұраймыз. С.Р.Амзеевна 21.09.2022 жыл ...

Толығырақ
ТАЖИНОВ БАХЫТ
 • Нәлібаев Н.М.
 • 20.09.2022
 • · Өтініш қабылданды·
 • · Мәдениет, ақпарат және экология ·
 • 20
 • № 754824

Направляем для ознакомления и обсуждения результаты научно-исследовательской работы по разработке, тестированию индекса "Культурной корзины" и его адаптации для использования в практических целях в системе государственного (бюджетного) планирования. Предлагаемый подход, методы сбора и интерпретации данных (фреймворк) позволяет проводить оценку доступности культурных благ, интенсивности потребления разных видов культурной продукции, сравнивать причины недостаточного потребления культуры, проводить сопоставление участия разных социально-демографических групп населения в культурной деятельности. Проведенное в летний период 2022 года тестирование фреймворка показало ряд результатов, которые целесообразно использовать в системе планирования государственной культурной политики. Во-первых, данные показывают различия в уровне потребления разных культурных благ с учетом социально-демографических параметров. Во-вторых, предлагаемая система обеспечивает сопоставимость по уровню доступности культурных благ в разрезе регионов, в разрезе типа местности и учитывает демографические и инфраструктурные особенности. В-третьих, "Культурная корзина" обеспечивает сопоставимость структуры потребления на страновом и региональном уровнях. В-четвертых, результаты исследования могут быть использованы в качестве основы планирования развития инфраструктуры и сервисов в сфере культуры. Научная верификация результатов была проведена с учетом мнения профессиональных и научных экспертов, которые подтвердили научную и практическую значимость исследования на круглом столе и научно-практической конференции (резолюция приведена в аналитическом отчете). В случае заинтересованности, готовы провести презентацию подходов, методологии, результатов исследования и обсудить возможности практического использования в удобном формате, в удобное время как на уровне центральных государственных органов, так и на уровне местных исполнительных органов, ответственных за реализацию культурной политики. Предлагаем провести в офлайн и/или онлайн конференцию для презентации индекса "Культурной корзины" и обсуждения возможностей практического применения исследования. Проект реализован КФ «Национальный дельфийский комитет» при поддержке Фонда Евразия в рамках программы «Социальные инновации в Центральной Азии», финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID). В проекте приняли участие ведущие эксперты в сфере культуры, представители неправительственных организаций, научные работники, заинтересованные в развитии уровня культуры Казахстана. С уважением, Туспекова Куралай Национальный Дельфийский Комитет ...

Толығырақ
Джумахмедова Акмарал
 • Нәлібаев Н.М.
 • 16.09.2022
 • · Өтініш қабылданды·
 • · Тұрғындарды жұмыспен қамту ·
 • 45
 • № 754392

Уважаемый Нурлыбек Машбекович, Я, Джумахмедова Акмарал Нурлыбековна., директор ИП «Айлин»., обращаюсь к Вам как к Руководству нашей области в надежде, что Вы сможете повлиять на пересмотр решения членов комиссии по отбору заявок субъектов малого предпринимательства по программе поддержки и развития бизнеса по «Дорожной карте бизнеса-2025»., в получении безвозмездного гранта до 5 000 000 (пяти миллионов) тенге на развитие бизнеса. Поданная мною заявка, считаю отклонена не обоснованно. Со дня Вашего, назначения на должность Акима области мы простые граждане не однократно наблюдали как Вы, постоянно призывали граждан к занятию бизнеса, который будет востребован в нашем регионе и обещали всецелую поддержку. Вдохновившись, Вашей идеологией Мы с супругом (в прошлом работник нефтяной отрасли со стажем не менее 15 лет на производстве) который из нутри знает всю потребность данного проекта. В течении года начали изучать технологию лазерной очистки металла. На сегодняшний день по всей Республике Казахстан, данная технология лазерной очистки металла начало свое внедрение только в городе Алматы. Исходя из инноваций проекта и ее актуальности, нами было принято решение изучить и принять участие в данной программе «Дорожной карте бизнеса-2025» для приобретения оборудования на сумму выделяемого гранта. В ходе положительного рассмотрения нашего бизнес проекта «Технологии лазерной очистки металла» перед членами комиссии мы обязались о трудоустройстве не менее 3 (трех) граждан нашей области, дополнительно осуществляли бы поступления денежных средств в виде налогов от нашей деятельности в бюджет нашего любимого города. Согласитесь?! Ведь данный грант выдается на поддержу инновационного бизнеса для региона? Наш Проект, и есть инновационный новые технологии (это не салон красоты, пекарни и.т.д., которые возможно и будут в списке допущенных). В ходе рассмотрения Протокола №21225 от 13.09.2022г., заседания членов конкурсной комиссии основываясь на какие критерии был отклонен наш Инновационный проект? Я, как мать 4 (четверых) детей из социально уязвимого слоя, надеялась защитив данный Проект буду иметь возможность внести свою лепту в развитие нашего региона трудоустроив без работных граждан, внося положенные налоговые отчисления от ведения бизнеса, очень сильно расстроена. В случае оставления моего письма без внимания оставляю за собой право как гражданин Республики Казахстан, обратиться к Президенту РК, Генеральному прокурору РК, Председателю Антикорупционной службы, в судебные органы посредством электронного портала, СМИ, социальные сети. Вас, как Акима области прошу поручить ответственным лицам в объективном пересмотре нашего Проекта. Во вложении: 1. Заявка на участие 2. Бизнес проект 3. Протокол отказа. Джумахмедова А.Н. Моб: + 776 888 16 00 ...

Толығырақ
ИСАЕВА КУРАЛАЙ

Уважаемый Нурлыбек Машбекович! Общественный фонд «Дети Арала» свидетельствует Вам свое высокое уважение и имеет честь информировать о реализации деятельности 3-х летного проекта «Центр поддержки семьи и ребенка в трудной жизненной ситуации (ТЖС)» за счет государственного социального заказа ГУ «Управление образования Кызылординской области». Цель проекта: Обеспечение безопасности и улучшение качества жизни детей в уязвимых семьях, в том числе детей-сирот, детей из многодетных семьей, детей-инвалидов, семей, где родители являются инвалидами, через оказание комплексных интегрированных специальных социальных услуг (ИССУ) детям/семьям в ТЖС. Новый подход Центра «Поддержки семьи и ребенка в ТЖС» в г.Кызылорда – интеграция специальных социальных услуг – объединяет усилия специалистов разных сфер вокруг ситуации конкретного ребенка/семьи в ТЖС. Работа межведомственных команд дает возможность людям, оказавшимся в ТЖС без лишних бюрократических барьеров и в короткие сроки получить реальную помощь, социальные услуги исходя из индивидуальных нужд и потребностей ребенка/семьи. По результатам проекта была проведена внешняя независимая оценка национальными экспертами, которые по итогам оценки предоставили следующие выводы и рекомендации: • По результатам проведенной оценки, очевидно, что проект «Предоставление комплексных специальных социальных услуг (ИССУ) детям/семьям в трудной жизненной ситуации (ТЖС), социально опасном положении (СОП) в организации деятельности «Центра поддержки семьи и ребенка» имеет высокую социальную значимость, позволяя порой решать сложные жилищные, бытовые вопросы, вопросы трудоустройства, внося существенный вклад в борьбу с бедностью, тем самым улучшая социально-экономическое развитие региона. • Ключевые показатели эффективности по проекту за 2021 год были полностью достигнуты, а зачастую и перевыполнены. Было запланировано оказание 2160 услуг, а фактически было оказано 6734 услуги. Вместо запланированных 60 кейсов, было сопровождено 126 кейсов. Степень влияния на улучшение жизненной ситуации лиц, семей в СОП и ТЖС от планируемого индикатора в 60% фактически достигла 80%, уровень удовлетворенности лиц (семей), находящихся на сопровождении Службы составил 53%, что также превысило планируемые показатели. • В результате проекта создана инфраструктура, подготовлены специалисты для оказания интегрированных специальных социальных услуг семьям в тяжелой жизненной ситуации. Апробированный Центром механизм функционирования интегрированной модели предоставления социальных услуг и помощи по принципу «одного окна» доказал на практике свою применимость, эффективность и необходимость его дальнейшего продвижения. • Сейчас, как никогда актуально сохранить весь наработанный опыт и достигнутые результаты, далее развивая их и выводя на новый уровень. Деятельность Центра в настоящее время проводится в проектном формате, для которого характерен риск нестабильности. Крайне необходимо обеспечить системность всей выполняемой работы по оказанию комплексных специальных социальных услуг детям/семьям в трудной жизненной ситуации, определив механизм непрерывного финансирования. • Необходимо дальнейшее выстраивание межведомственного взаимодействия при оказании социальных услуг, принятие единого стандарта оказания ССУ. Возникает необходимость усилить работу мультидисциплинарных межведомственных команд, а также межведомственной комиссии на уровне районов в Кызылординской области. • Необходимо усилить проект через создание группы мгновенного реагирования, состоящей из профессиональных юриста, психолога и представителей других релевантных ведомств для содействия кейс-менеджерам при работе с особо трудными кейсами. • Необходимость обучения координаторов в районах и кейс-менеджеров проекта организаций благотворительной помощи, включая и ее оформление согласно законодательству Казахстана. • Повышение статуса социального педагога, ведущего кейсы, признание значимости и поощрение результатов их работы и достижений, что должно найти отражение на достойном уровне оплаты труда. Ввиду высокой эффекивности проекта, продемонстрировавшего один из лучших результатов по руспублике по внедрению интегрированной модели предоставления социальных услуг и социальной помощи, а также с учетом сравнительно небольших начальных вложений рекомендуется реплицировать данную модель во всех регионах Казахстана. Уважаемые Нурлыбек Машбекович! С целью реализации Концепции государственной политики РК в интересах детей до 2030 года, Дорожной карты развития и поддержки семьи на 2019-2024 гг. в Кызылординской области, просим Вас оказать поддержку в дальнейшей реализации проекта «Центр поддержки семьи и ребенка в ТЖС» по предоставлению комплексных специальных социальных услуг в Кызылординской области. Просим Вашего содействия в обеспечении дальнейшего финансирования следующего этапа проекта «Центр поддержки семьи и ребёнка в ТЖС», через предоставление госсоззаказа ОБЛУНО на 2022г осуществления способом из одного источника на основания получения авторских прав на предоставление ИИСУ детям семьям в ТЖС исполнителем директором фонда К.Т.Исаева . Гос номер патента №285258 от 12.08.2022 С уважением, Председатель ОБФ «Дети Арала» К.Исаева ...

Толығырақ
Маханова Улбосын
 • Нәлібаев Н.М.
 • 27.08.2022
 • · Өтініш қабылданды·
 • · Денсаулық сақтау ·
 • 39
 • № 752361

Мен, Кызылорда каласынын тургыны - Маханова Улбосын Ибрайханқызы, 2016 жылдан бері онкологиялық есепте тұрамын. Апрель айындагы жергілікті маслихат сессиясында маған «Иксазомиб 4 мг» онкологиялык препаратын сатып алуга 12 млн қаражат болинген болатын. Каражат май айында Кызылорда облыстық денсаулық сақтау басқармасының есепшотына отыргызылды. Ауруым асқынып бара жатқаннан кейін сәуір айында өз қаражатым есебинен сатып алуға мәжбүр болдым. Препаратты мемлекеттік сатып алу болмай, тағы да май, июнь айында оз акшама сатып алдым. Осылайша, 3 ай ишинде 12 капсула Иксазомиб 4 мг препаратын 4 млн теңгеге өз қаражатым есебінен сатып алдым. Алайда, өкінішке орай нәтиже болмады, себебі, жергілікті дәрігерлер дұрыс нұсқаулық жасамаған, диета устауын, молочный мулде болмайтынын айтпаған. Содан кейин, натиже болмаган сон, маган Нур-Султан қаласындағы «Ұлттық ғылыми онкологиялық орталықтың» дәрәгерлері «Помалидомид» деген препаратқа ауыстырды. Қызылорда облысының Денсаулық сақтау баскармасына препаратты ауыстыру қажеттілігін айтқанымда, өзіңіз сатып алып коріңіз, тағы да нәтижесі болмауы мүмкін дегенді айтқан! Ол қайда бар ЗАҢ?! Кейін, ДСБ тарапынан, тамыз айында сессияға тағы ұсынамыз, содан кейін сатып алып береміз деген. Өмір менікі, емді тез арада бастау керек болған соң, несие алып, июль айында 21 капсуладан 2 пачка «Помалидомид 4 мг» препаратын шетелден 2 315 000 теңгеге сатып алдырттым. Бүгінгі күні, 2 курсын, яғни препараттын 2 пачкасын ішуді бастадым. Комек болып жатыр, қазіргі жағдайым жақсы. НурСултан қ-ң Ұлттық ғылыми онкологиялық орталығында гематология бөлімінде ем қабылдап жатырмын. Пациенттерге дәрігерлер өте жоғары деңгейде қарайды. Ең өкініштісі, тамыз сессиясында қарауды облыстық денсаулық сақтау басқармасы ұмытып, сессияга ұсынылмай қалып қойған!!! Ақша бөлінсе, оны мемлекеттік сатып алу әдісімен аламыз деп тағы 2-3 ай жүреді. Бір сөзбен бұның бәрі ЖАУАПСЫЗДЫҚ!!! Енді қыркүйек айының 25-не 3 курс химия басталу керек, алайда маған аса қажетті дәрімді биылдыққа алып беретін түрлері жоқ! Май айында бөлінген акшадан алып бермей отыргандарыда кызык. Ереже бар шығар мүмкін, сол бөлінген қаражатқа сатып алуға. Порталды киналайды. Дәрінің предельный бағасын төмен қойса қай поставщик акелип береді??? Мамандары жиі больничныйга шыгады, жумыс калып тур! Сізден өтініш, осы мәселені шешуге көмек берсеңіздер! ...

Толығырақ
ИМАНБЕРДИЕВА ШАРКУЛЬ

Открытие школы на 1500 мест в г.Кызылорда по ул.Культекенова 190 ...

Толығырақ
Айгараева Эльмира
 • Нәлібаев Н.М.
 • 23.08.2022
 • · Өтініш қабылданды·
 • · Тұрғындарды жұмыспен қамту ·
 • 45
 • № 751742

Саламатсыз ба, Нәлібаев Н.М мырза. Мен Қызылорда қаласында тұрамын. Есімім Айғараева Эльмира Мейрамовна. Бастауыш сынып мұғалімімін. Еңбек өтілім -14 жыл. Қызылорда қаласында мемлекеттік мектептен жұмыс таба алмай жүрмін. Көмектесіңізші. Бос орындарды жарияламайды. Жұмыс жасағым келеді. Сізден Қызылорда қаласынан бастауыш сынып мамандығы бойынша жұмыс тауып беруіңізді сұаймын. Тел: 87713718739 ...

Толығырақ
Баулыкова Гульжан
 • Нәлібаев Н.М.
 • 20.08.2022
 • · Өтініш қабылданды·
 • · Мемлекеттік органдардың жұмысы туралы(мемлекеттік қызмет көрсету) ·
 • 48
 • № 751483

Добрый день! Меня зовут Баулыкова Гульжан, на сегодняшний день являюсь маркетологом фрилансером, в прошлом банковский сотрудник. Полгода назад познакомилась с Казахстанской лабораторией, которая занимается производством лекарственных препаратов для ветеринарии. На сегодняшний день данная организация производит лекарство, аналогов которых НЕТ В МИРЕ по лечению животных от таких серьезных заболеваний как: бруцеллёз, чумка, вирусная диарея, чума плотоядных, ящур, оспа, парагрипп и тд (спектр заболеваний большой, имеется презентация и полная информация по всем заболеваниям). Так как я являюсь активным пользователем социальных сетей, и часто вижу информацию о том, что наши фермеры несут большие потери из-за заболеваний животных - овец, коров, свиней, лошадей, кур и тд. Я неоднократно размещала информацию в социальных сетях о том, что Казахстанская лаборатория, в которой трудятся наши казахстанские ученые могут помочь в лечении животных. Но не было ни одного ответа.... Обращаюсь к вам, как к Руководителю области, с просьбой дать возможность нашим ученым из лаборатории, помочь в лечении больных животных. На сегодняшний день, существуют проблемы с продуктами животноводства, а именно в качестве мясопродуктов. Неизвестно какое мясо потребляют казахстанцы, так как мы провели собственные исследования в этой области. Как выяснилось, нашим отечественным фермерам, легче забить больное животное, и продать зараженное мясо. Нам известно, что купить справки о том, что мясо годное к потреблению стоит копейки! Нашим фермерам невыгодно лечить животных... Наша лаборатория, занимается производством не только лекарств, но и пищевых добавок. Наши ветеринары готовы выехать и на месте лечить животных, проводить разъяснительные работы. Наши лекарства прошли клинические исследования в Турции. Турция готова построить лабораторию и закупать наши препараты. На сегодняшний день, на нашу лабораторию вышли Министерство Сельского хозяйства Республики Беларусь и Узбекистана! Провели встречи и подписали договор с Британией по производству противоинфекционных ветеринарных препаратов! Почему, мы как Казахстанские ученые производители лекарственных препаратов не можем выйти на наш внутренний рынок РК? За последний год выявлено немало случаев гибели скота от болезней в ряде областей страны, где животные погибали от болезней, которые мы можем вылечить, но мы не можем достучаться до исполнителей. Подскажите, или свяжите нас с исполнителями и выделите необходимый бюджет для этих целей. У нас имеется все для того чтобы мы могли провести встречи как на местном уровне, так и напрямую с руководителями высшего звена. С/у, Баулыкова Гульжан 8 777 688 5248 ...

Толығырақ
Ергалиев Куат
 • Нәлібаев Н.М.
 • 18.08.2022
 • · Өтініш қабылданды·
 • · Мемлекеттік органдардың жұмысы туралы(мемлекеттік қызмет көрсету) ·
 • 54
 • № 751340

Акиму Кызылординской области Налибаеву Н.М. От Ергалиева Куата Файзуллиевича ИИН:700810300406 Прож. по адресу г.Нур-Султан Переулок Абая дом 4, kuatusa@mail.ru Тел.+7-702-475-35-03 Заявление на мирный митинг на 8 сентября 2022 года. (уведомление о проведении мирного собрания в поддержку реформы «АРТСПОРТ») Международный «Пакт о гражданских и политических правах» ратифицирован Законом Республики Казахстан от 28 ноября 2005 года N 91 «О ратификации Международного пакта о гражданских и политических правах». Согласно статьи 21 вышеназванного Пакта признается право на мирные собрания. Пользование этим правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в соответствии с законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах государственной или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц. Согласно ст. 32 Конституции Республики Казахстан Граждане Республики Казахстан вправе мирно и без оружия собираться, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Согласно Закона Республики Казахстан от 17 марта 1995 года № 2126 «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан» формами выражения общественных, групповых или личных интересов и протеста, именуемых в законодательстве собраниями, митингами, шествиями и демонстрациями, следует понимать также голодовку в общественных местах, возведение юрт, палаток, иных сооружений и пикетирование. На основании изложенного прошу предоставить мне возможность провести мирный митинг. Цель мирного собрания: поддержка реформ Токаева К.К. и несогласие с внесением поправок в НПА по реформе «АРТСПОРТ» Министерством культуры и спорта. 2) форма мирного собрания: мирный митинг; 3) фамилия, имя, отчество (при его наличии), индивидуальный идентификационный номер, место жительства или место временного пребывания (проживания) гражданина Республики Казахстан – организатора мирных собраний, его представителя (при наличии) либо наименование, бизнес-идентификационный номер, место нахождения юридического лица – организатора мирных собраний; Ергалиев Куат Файзуллиевич, ИИН 700810300406, проживающий по адресу г.Нур-Султан, переулок Абая, дом 4, 4) специализированное место для организации и проведения мирных собраний и (или) маршрут следования участников; парк имени Б. Шукенова (города Кызылорда, улица А. Токмагамбетова, №9), 5) дата, время начала и окончания мирного собрания; 8 сентября 2022 года, время начала 11.00 часов, время окончания 13.00 часов 8 сентября 2022 года. 6) предполагаемое количество участников: Около 500 человек; 7) меры содействия в обеспечении охраны общественного порядка, организации медицинской помощи, пожарной безопасности, намерение использовать звукоусиливающие технические средства, плакаты, транспаранты и иные средства наглядной агитации, транспортные средства в случаях, предусмотренных настоящим Законом; Планируется использование праздничных шариков, выступление детей с музыкальной программой, плакатов в поддержку реформ Президента РК Токаева К.К. и АРТСПОРТ, транспарантов и иных средств наглядной агитации, выступление по громкоговорителю, звуковые колонки, микрофоны. Просим принять меры содействия в обеспечении охраны общественного порядка (привлечь органы МВД) и в организации медицинской безопасности (скорая помощь, медперсонал). 8) в случае необходимости – общее количество и категории транспортных средств, маршрут их движения, включая протяженность, место начала и окончания маршрута; Маршрута нет. Транспортных средств нет. Митинг стоячий по указанному адресу. 9) регламент проведения мирных собраний, утвержденный организатором; Регламент: 11:00-13:00 - Выступление участников мирного собрания (Ергалиев Куат Файзуллиевич, ИИН 700810300406, проживающий адрес г.Нур-Султан, переулок Абая дом 4, место работы футбольный клуб «Аламан»), выступление граждан, поддерживающих реформы Президента и «Артспорт». 10) электронный почтовый адрес, абонентский номер сотовой связи организатора мирных собраний, его представителя (при наличии); kuatusa@mail.ru, +77024753503 11) согласие организатора мирных собраний, его представителя (при наличии) на сбор, обработку его персональных данных, указанных в заявлении; Согласен. 12) источники финансирования проведения мирных собраний; Собственные средства. 13) дата подачи заявления о получении согласования и подпись организатора или его представителя (при наличии). 18 августа 2022 года. ...

Толығырақ