Әзілхан Жасұлан

Құрметті Нұрлыбек Машбекұлы, біздер ардагерлер көбінесе қалалық маршрут көліктерімен көбірек жүреміз. Сол көліктердің ішіндегі жеке компаниялардың автобустарына мінсең бір жүк тиеп келе жатқан көлікке мінгендей боласың. Себебі, жүргізушінің бір қолы құлағындағы телефонда, екінші қолы рульде. Жол бойы сөйлесетіні, сен қай маңайда келесің, басқа автобустар қалай келеді деп хабар алумен болады. Бір уақыт ілбіп жай жүреді де содан соң артынан біреу қуғандай айдайды келіп, ішінде отырған адам ба, әлде топан ба білмей қаласың. Кей кездері бір жерге келіп тоқтап тұрып алады. Неге жүрмейсің десең, уақытымнан ерте шықтым дейді, кейде жауап та қайтармайды. Осы келеңсіздіктерді тоқтататын амал бар ма екен. Осы мәселені бір жақты қылса өте жақсы болар еді. Екінші мәселе, бұрындары 70 жастан асқан ардагерлер барлық көлікке жарты бағасымен жүретін еді. Қазіргі кезде осы артықшылықты жеке автобустардан алып тастады. 70-тен асқан ардагерлер онша көп емес қой, соны қайтадан орнына әкелуге болатын шығар. Үшінші мәселе, биыл балалар жылы деп жатырмыз. Үлкен қалаларда оқушы балалар автобуста тегін жүреді. Бізде неге соны қолданысқа енгізбеске. Мектепке кей үйлерден 3 балаға қатынайды. Осы шығындарды айына есептеп көрсеңіз біраз қаражат жұмсалады екен. Кей семьялар айына алатыны 50-60 теңге, соны есептесеңіз қалай ауыр болатынын сезетін шығарсыз. Осы айтылған мәслелер шешуін тауып жатса халық ризашылығын білдіріп, президент бастаған Жаңа Қазақстан құруға әбден септігіңіз тиетін болар еді. Құрметпен, еңбек ардагері Шалбол Жақсылық Әзілханұлы. ...

Толығырақ
Кембаева Сәрсенкүл

Мен Кембаева Сәрсен Әбдірәсілқызы , 3- баланың анасы, жесір әйел, Қызылорда облысы Шиелі ауданы, Шиелі кенті , Шәкәрім Құдайберді көшесі №20 үйдің тұрғынымын, Жер дауына байланысты .Шиелі ауданыдық соты, Шиелі әкімінің аппарты, Шиелі ауданының жер бөлімі, Шиелі ауданының прокурортурасы, қармағандықтан, Жер дауына байланысты Қызылорда облысының мамадырылрған ауданаралық әкімшілік сотты, Судя М.Сәрсенов қаралған болатын,Алайдана шыққан сот шешіміне қанағаттанбаумызға байланысты қарап беруінізді сұраймын, Үй құжжаттарым оргинал емес, бәрі көшірме, үй егесісіз құжаттар жасалған, үй егесінің қолдары жоқ, және гос актімде 0,0573 гектар, кәзіргі кезде жер көлемім 4 жарым , әділдік жолмен қарап беруінізді сұраймын ...

Толығырақ
Муратбаева Джанагуль
 • Нәлібаев Н.М.
 • 13.05.2022
 • · Өтініш қабылданды·
 • · Денсаулық сақтау ·
 • 25
 • № 739258

қызым Қонысбаева Насипаға еміне материалдық көмек көрсетуді сұраймын ...

Толығырақ
ИСАЕВА КУРАЛАЙ
 • Нәлібаев Н.М.
 • 13.05.2022
 • · Өтініш қабылданды·
 • · Әлеуметтік қамсыздандыру ·
 • 27
 • № 739171

Уважаемый Нурлыбек Машбекович! Общественный фонд «Дети Арала» свидетельствует Вам свое высокое уважение и имеет честь информировать о реализации деятельности 3-х летного проекта «Центр поддержки семьи и ребенка в трудной жизненной ситуации (ТЖС)» за счет государственного социального заказа ГУ «Управление образования Кызылординской области». Цель проекта: Обеспечение безопасности и улучшение качества жизни детей в уязвимых семьях, в том числе детей-сирот, детей из многодетных семьей, детей-инвалидов, семей, где родители являются инвалидами, через оказание комплексных интегрированных специальных социальных услуг (ИССУ) детям/семьям в ТЖС. Новый подход Центра «Поддержки семьи и ребенка в ТЖС» в г.Кызылорда – интеграция специальных социальных услуг – объединяет усилия специалистов разных сфер вокруг ситуации конкретного ребенка/семьи в ТЖС. Работа межведомственных команд дает возможность людям, оказавшимся в ТЖС без лишних бюрократических барьеров и в короткие сроки получить реальную помощь, социальные услуги исходя из индивидуальных нужд и потребностей ребенка/семьи. По результатам проекта была проведена внешняя независимая оценка национальными экспертами, которые по итогам оценки предоставили следующие выводы и рекомендации: • По результатам проведенной оценки, очевидно, что проект «Предоставление комплексных специальных социальных услуг (ИССУ) детям/семьям в трудной жизненной ситуации (ТЖС), социально опасном положении (СОП) в организации деятельности «Центра поддержки семьи и ребенка» имеет высокую социальную значимость, позволяя порой решать сложные жилищные, бытовые вопросы, вопросы трудоустройства, внося существенный вклад в борьбу с бедностью, тем самым улучшая социально-экономическое развитие региона. • Ключевые показатели эффективности по проекту за 2021 год были полностью достигнуты, а зачастую и перевыполнены. Было запланировано оказание 2160 услуг, а фактически было оказано 6734 услуги. Вместо запланированных 60 кейсов, было сопровождено 126 кейсов. Степень влияния на улучшение жизненной ситуации лиц, семей в СОП и ТЖС от планируемого индикатора в 60% фактически достигла 80%, уровень удовлетворенности лиц (семей), находящихся на сопровождении Службы составил 53%, что также превысило планируемые показатели. • В результате проекта создана инфраструктура, подготовлены специалисты для оказания интегрированных специальных социальных услуг семьям в тяжелой жизненной ситуации. Апробированный Центром механизм функционирования интегрированной модели предоставления социальных услуг и помощи по принципу «одного окна» доказал на практике свою применимость, эффективность и необходимость его дальнейшего продвижения. • Сейчас, как никогда актуально сохранить весь наработанный опыт и достигнутые результаты, далее развивая их и выводя на новый уровень. Деятельность Центра в настоящее время проводится в проектном формате, для которого характерен риск нестабильности. Крайне необходимо обеспечить системность всей выполняемой работы по оказанию комплексных специальных социальных услуг детям/семьям в трудной жизненной ситуации, определив механизм непрерывного финансирования. • Необходимо дальнейшее выстраивание межведомственного взаимодействия при оказании социальных услуг, принятие единого стандарта оказания ССУ. Возникает необходимость усилить работу мультидисциплинарных межведомственных команд, а также межведомственной комиссии на уровне районов в Кызылординской области. • Необходимо усилить проект через создание группы мгновенного реагирования, состоящей из профессиональных юриста, психолога и представителей других релевантных ведомств для содействия кейс-менеджерам при работе с особо трудными кейсами. • Необходимость обучения координаторов в районах и кейс-менеджеров проекта организаций благотворительной помощи, включая и ее оформление согласно законодательству Казахстана. • Повышение статуса социального педагога, ведущего кейсы, признание значимости и поощрение результатов их работы и достижений, что должно найти отражение на достойном уровне оплаты труда. Ввиду высокой эффекивности проекта, продемонстрировавшего один из лучших результатов по руспублике по внедрению интегрированной модели предоставления социальных услуг и социальной помощи, а также с учетом сравнительно небольших начальных вложений рекомендуется реплицировать данную модель во всех регионах Казахстана. Уважаемый Нурлыбек Машбекович! С целью реализации Концепции государственной политики РК в интересах детей до 2030 года, Дорожной карты развития и поддержки семьи на 2019-2024 гг. в Кызылординской области, просим Вас оказать поддержку в дальнейшей реализации проекта «Центр поддержки семьи и ребенка в ТЖС» по предоставлению комплексных специальных социальных услуг в Кызылординской области. Просим Вашего содействия в обеспечении дальнейшего финансирования следующего этапа проекта «Центр поддержки семьи и ребенка в ТЖС», который способствует улучшению системы оказания социальных услуг в Кызылординской области, что в свою очередь позволит получить устойчивые результаты в ходе дальнейшей модернизации системы социального обслуживания уязвимых групп населения. Приложение: Отчет по результатам оценки проекта «Предоставление комплексных специальных социальных услуг (ИССУ) детям/семьям в трудной жизненной ситуации (ТЖС), социально опасном положении (СОП) в организации деятельности «Центра поддержки семьи и ребенка» С уважением, Председатель ОБФ «Дети Арала» К.Исаева ...

Толығырақ
Шакарбаева Айжан
 • Нәлібаев Н.М.
 • 12.05.2022
 • · Өтініш қабылданды·
 • · Ерікті тақырыбы ·
 • 24
 • № 739037

Здравствуйте! Меня зовут Айжан. Живу в г. Талдыкорган. Пишу Вам с просьбой помочь мне организовать сбор на лечение. У меня инвалидность 1 группы. Диагноз: ДБСТ Ювенильный дерматополимиозит. К сожалению мне не могут помочь в Казахстане. Но к счастью врачи Южной Кореи сказали что смогут вылечить мою болезнь. Стоимость лечения полностью стоит 120 000 000 тг. Знаю что я с другого города. Но как говорится "С миру по ниточке". Прошу Вас помогите мне связаться с блогерами, помогите мне найти спонсоров. Заранее Благодарю! Мои контакты: +77078547823 Также прикрепляю сюда справки ...

Толығырақ
БАШИРОВ ФАРИТ
 • Нәлібаев Н.М.
 • 12.05.2022
 • · Өтініш қабылданды·
 • · Құрылыс, үлескерлер, тұрғын үй мәселелері ·
 • 18
 • № 738955

Добрый день уважаемые господа! ТОО "ESN LTD" желает успехов и процветания в работе. Настоящим высылаем Вам на рассмотрение Акима Атырауской области документы Компании ТОО "ESN LTD" (строительная компания, 1-ой категории в области промышленного строительства, а также гражданского строительства) на рассмотрение, а именно в Приемную Акима Атырауской области г-ну Шапкенову Серику Жамбуловичу. Заранее благодарим Вас за содействие и понимание. С уважением, Аскар Багдатович Басекенов Первый Заместитель Генерального директора ТОО "ESN LTD" моб. тел. : +7(701)250-00-55 +7(777)777-58-00 E-mail: a.b.bassekenov@gmail.com ...

Толығырақ
Тулешов Ахмедия

№24 " Жауқазын" балабақшасы неге ауыз судан ажыратылды. ...

Толығырақ
Әділханұлы Қуаныш
 • Нәлібаев Н.М.
 • 05.05.2022
 • · Өтініш қабылданды·
 • · Мемлекеттік тілді дамыту ·
 • 39
 • № 738414

Қайырлы күн, менің Сіздің атыңызға 18.04.2022ж жолданған Өтінішіме - нөмірі 735852, 05.05.2022ж «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Қызылорда облысы бойынша филиалына ғана қатысты жауап алдым. Бірақ менің өтінішімде негізінен - ШЖҚ "Қызылорда Су Жүйесі" МКК-нің жұмысы жөнінде айтылып, бейне мәліметтер көрсетілген еді. Сонымен қатар, қаламыздағы соған ұқсас басқа да жалпы мекемелердегі жағдайлар айтылған еді. Сондықтан менің хатымдағы көрсетілген нақты - ШЖҚ "Қызылорда Су Жүйесі" МКК-нің жұмысындағы тұтынушылардын құқын бұзу және Тіл туралы заң талаптарын сақтамау жөнінде әрекет етіп, басқа да айтылған мәселелер мен мекемелердегі осындай ахуалдардың алдын алу бойынша қадағалауыңызды өтініп, алдынғы өтінішімді қайта жолдаймын. ШЖҚ "Қызылорда Су Жүйесі" МКК-нің күнделікті тұтынушыларға көрсетілетін барлық ресми және құжаттамада рәсімделетін қызметтері мен ақпараттары тек орыс тілінде ғана жүріп, Мемлекеттік - қазақ тілінде мүлдем рәсімделмей, ҚР-ның "Тіл туралы және Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы" заңдар талаптары сақталмай, өрескел бұзылуда. Сондықтан, осы мәселеге өзңіз араласып, аталған мекемедегі тұтынушыларға арналған ақпарат, қызмет түрлері, терминал мен ресми құжаттар, есептесу квитанциялары мен чектері, т.с.с. барлық қызмет көрсету түрлері толық мемлекеттік тілде қамтамасыз болуына ықпал етуіңізді өтінемін. Бұдан бөлек, Қызылорда облысындағы халыққа қызмет көрсететін мемлекеттік және мемлекеттік емес барлық нысандардағы (ХҚКО, Қазпошта, Банктердің бөлімдері, Салық комитеті, Әлеуметтік, Коммерциялық мекемелер, Коммуналды-шаруашылық мекемелерде, ірі, орта, кіші сауда-саттық орындары, тамақтану орындары, мейрамханалар, ойын-сауық, спорттық кешендер, т.с.с.) барлық электронды және стандартты қызмет түрлері, ақпараттар мен мәзірлер, ескертулер, нұсқаулар, есеп айырысу құжаттары және т.б. қазақ тілінде толық әрі сапалы болып, осы мекемелердегі арнайы терминалдардағы негізігі бетіндегі пайдалану тілі – мемлекеттік тіл болып (ҚР-ның "Тіл туралы және Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы" заңдар талаптарына сәйкес), қажет болғанда орыс және ағылшын тілдеріне ауыстыру мүмкіндігі болғанын қамтамасыз етуіңізді сұраймын. Және, Тіл мәселесімен айналысатын - Ішкі саясат басқармасына қарасты, Тіл бөлімінің мамандарының саны мен құзыреті шектеулі болғандықтан, бұл мәселені орындауға барлық осы аталған салаларға қатысты басқармалар мен бөлімдерді (қаржы, салық, коммуналды-шаруашылық, техникалық, статистикалық, т.с.с.) де жұмылдыруыңызды өтінемін. Себебі әр кәсіби сала қызметкерлері аталған мекемелер мен нысандардың жауапты өкілдерімен тығыз-кәсіби қатынаста және барлық құжаттамаларымен толық таныс. ...

Толығырақ
Алтай Гауһар

Қайырлы күн! Есімім Алтай Гауһар, Қызылорда қаласының тұрғынымын, бірақ қазір отбасылық жағдайыма байланысты Мәскеу қаласында тұрамын. 2017 жылдың, қазан айының 11 жұлдызында қала әкімінің атына жер учаскесін алу бойынша өтініш қалдырып, кезекке тұрғанмын. Бірақ е-Говтағы жеке парақшамда, жер бойынша Сізден өтініш жоқ деп тұр. Бұл қалай? 2018-2020 жылдар аралығы Мәскеуде тұрдым, одан карантин, Алматы қаласында қызмет істедім, қазір Мәскеудемін, менің қала әкімшілігіне барып немесе телефонмен хабарласып жүруге мүмкіндігім жоқ, маған жазбаша түрде себебін түсіндіріп хат жолдасаңыздар, ары қарайғы менің іс-әрекетім үшін. Жер учаскесінен алынған анықтама хатқа тіркелді. ...

Толығырақ
Сәйпырхан Назерке
 • Нәлібаев Н.М.
 • 01.05.2022
 • · Өтініш қабылданды·
 • · Құрылыс, үлескерлер, тұрғын үй мәселелері ·
 • 35
 • № 737835

Мен Сәйпырхан Назерке Қызылорда облысынан жазып отырған жайым бар сіздерден сұрарым баспана мәселесі 2балам бар жастары 2де және 9айлық күйеуім сол қызылорда қаласының тұрғыны қазіргі уақытта ажырасып жаңақорған ауданы қожакент ауылында әке шешем пропискасына тіркеліп сол жақта босандым.Прописка болмау себебіне байланысты,енді уй мәселесі бойынша өзге облыс емес барлығыңыз бірігіп маған бір жәрдемін берсеңіздер деген өтінішім бар.Сол қала азамат азаматшалары ретінде тым болмаса сіздер бізге жауапкершілік алсаңыздар екен бір жәрдем берсеңіздер деп өтінемін.Біз қатты қиналып кеттік бәрін байланысып жатсаңыздар толық мәлімет беремін номерім:87478743082 Бұл жүйелерді дұрыс түсінбегендіктен номер қалдырдық адами тұрғыда сіздерден үміт күтемін қатты қиналып кеттім кв жағалап балаларымда әбіржіп кетті...((( ...

Толығырақ