«Соттылықтың болуы не болмауы туралы анықтама беру»мемлекеттік қызмет көрсету

Соттылықтың болуы не болмауы туралы анықтамакіммен беріледі. Анықтаманы алу әдістері. Анықтамада қандаймәліметтер көрсетіледі. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімі. Басқа тұлғаға анықтаманы қалай алуға болады.

  • Сұрақтар: 3
  • Жауаптар: 3
  • 30.09.2020, 09:00
  • 30.09.2020, 15:30

Шалабаева Жанаргул 30.09.2020, 11:36, Сұрақ нөмірі: 9690

  • 0

Справка о наличии либо отсутствии судимости выдается с учетом погашения судимости?

ҚР Бас Прокуратурасы 30.09.2020

Справки о наличии либо отсутствии судимости выдаются с учетом погашения и снятия судимости, т.е. сведения о погашенной и снятой судимости, а также о прекращении уголовного дела в справке не отражаются.