Мәдени мұра объектілерін зерттеу үшін нейтрондық радиография мен томографияны қолдану.

Материалдарды, соның ішінде олардың микроқұрылымын бақылау мен зерттеудің бүлдірмейтін әдістері арасында нейтрондық радиография әдісі кеңінен қолданылады, ол нейтрондардың затпен өзара әрекетінің ядро-физикалық қасиеттеріне негізделген. ССР-Қ реакторындағы нейтрондық радиография және томография қондырғысының негізгі сипаттамалары ұсынылатын болады. Мәдени мұра объектілерін зерттеу кезінде алынған алғашқы нәтижелер көрсетілді.

  • Сұрақтар: 0
  • Жауаптар: 0
  • 406
  • 04.10.2021, 10:00
  • 07.10.2021, 15:00
  • «Ядролық физика институты» РМК
Бірде бір сұрақ жоқ